Kaunseling di Tempat Kerja

RM35.00

Category: Tag:

Description

Kaunseling di tempat kerja telah menjadi satu isu hangat dan kemestian di bidang industri dan organisasi komersial, terutamanya di kalangan negara maju. Di Malaysia, perkhidmatan kaunseling di tempat kerja terus berkembang sejajar dengan perkembangan industri di negara ini. Memang tidak dapat dinafikan setelah memasuki era moden kehidupan masyarakat dunia telah banyak berubah daripada pelbagai segi. Selanjutnya, perubahan ini turut mencetuskan pelbagai kompleksiti dan masalah akibat daripada tekanan yang dihadapi individu daripada pelbagai aspek, termasuklah tekanan di tempat kerja. Justeru, buku ini menyorot beberapa permasalahan pekerja yang terdapat dalam industri yang diubahsuai dan ditokok tambah menjadi sebahagian daripada perkhidmatan kaunseling dalam sektor industri. Dalam sektor industri lazimnya, kaunselor adalah di kalangan penyelia organisasi tersebut. Oleh itu, kaunselor perlulah memiliki kemahiran kaunseling; bijak menggunakan kemahiran, peralatan, dan teknik atau pendekatan yang bersesuaian dengan klien sebelum menjalankan sesuatu sesi kaunseling. Perkara asas ini penting diaplikasi oleh kaunselor untuk menjadikan sesi kaunseling yang dijalankan berjaya dan klien dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya setelah diberikan alternatif penyelesaian. Buku ini sesuai digunakan sebagai rujukan dan panduan untuk pengurus dalam organisasi atau sektor industri, majikan, pekerja, pelajar di pusat pengajian tinggi, pensyarah, guru, ibu bapa, dan para pembaca yang berminat untuk mendalami kaunseling dalam bidang industri.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.