Kecemerlangan Menerusi Kreativiti: Transformasi & Cabaran UTM

RM40.00

Category: Tag:

Description

Buku ini merupakan koleksi 13 esei yang mengupas dan membicarakan pelbagai perspektif pengurusan Universiti yang meliputi aspek pengajaran dan pembelajaran ke arah berorientasi e–learning, pengurusan ijazah lanjutan, pengurusan sumber manusia dan penyelidikan. Selain itu, ia juga mengupas pelaksanaan dalam penyelidikan, inovasi dan kreativiti. Kecemerlangan Menerusi Kreativiti: Transformasi dan Cabaran UTM turut membentangkan dua hasil kajian institusi mengenai pelanggan utamanya iaitu pelajar. Buku ini diharap dapat menjelaskan falsafah, konsep dan pengalaman UTM dalam bidang yang dinyatakan dan pengalaman yang dipelajari daripada pelaksanaan tersebut. Pencapaian Anugerah Kualiti Perdana Menteri Sektor Awam bagi tahun 1999 telah merangsang UTM untuk berkongsi pengalaman, di samping mendokumenkan sumbangannya dalam pembangunan negara.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.