Kelestarian Tadbir Urus dan Pembangunan Tanah di Malaysia

RM60.00

Category:

Description

Buku Kelestarian Tadbir Urus dan Pembangunan Tanah di Malaysia ini mengetengahkan kajian kes berkaitan konsep kelestarian dari perspektif pentadbiran dan pembangunan tanah dengan menyentuh pelbagai pelaksanaan yang dijalankan di seluruh negara bersesuaian dengan keperluan dan tujuan pelbagai disiplin pentadbiran tanah. Kelestarian adalah proses mengekalkan perubahan dalam cara yang seimbang dimana eksploitasi sumber, orientasi pembangunan dan perubahan institusi mestilah meningkatkan potensi masa kini dan masa depan. Usaha mencapai kelestarian dalam konteks pentadbiran dan pembangunan tanah melibatkan pelbagai pihak, undang-undang, peraturan, dan dasar-dasar awam, termasuklah tingkah laku dan gaya hidup masyarakat awam. Buku ini adalah sebagai satu usaha ke arah pencapaian kelestarian dari sudut pandangan pentadbiran dan pembangunan tanah. Setiap topik yang dipilih adalah mengambilkira aspek pentadbiran dan pembangunan tanah yang sesuai dirujuk dalam menitikberatkan elemen kelestarian dalam pelaksanaannya. Ia sesuai dijadikan bahan rujukan oleh pelajar, penyelidik, pihak berkepentingan dan pembuat dasar dalam bidang pentadbiran dan pembangunan tanah.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.