Kemahiran Generik Menurut Perspektif Islam

RM28.00

Category: Tag:

Description

Buku ini menerangkan konsep kemahiran generik yang menjadi agenda utama dalam proses pembelajaran dan pengajaran di institusi pengajian tinggi ternama di serata dunia. Kefahaman terhadap kemahiran generik amat penting terutamanya kepada pelajar dan orang awam umumnya dalam rangka membina profesionalisme dalam kerjaya yang diceburi. Elemen seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah, pembelajaran sepanjang hayat, kerja berpasukan, penyesuaian dan keyakinan diri serta ciri berakhlak mulia dijelaskan secara ringkas dan mudah difahami. Keistimewaan buku ini adalah kerana kemahiran generik dihuraikan menurut perspektif Islam dengan disertakan contoh yang jelas daripada nas al–Quran, Sunnah dan sirah Rasulullah s.a.w. serta pandangan ulama. Buku ini sesuai dibaca oleh penggubal kurikulum, pemimpin organisasi, pensyarah, guru, dan pelajar serta pembaca umum.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.