Pemikiran Frank Lloyd Wright ke Arah Pembentukan Identiti Seni Bina Kebangsaan

RM40.00

Category: Tag:

Description

Buku ini mengupas masalah identiti seni bina nasional di Malaysia serta menyingkap penghasilan prinsip reka bentuk yang bercirikan semangat kebangsaan. Untuk menangani masalah identiti seni bina nasional, buku ini memberi fokus dan mengambil iktibar daripada falsafah tokoh seni bina agung Frank Lloyd Wright. Falsafah beliau dilihat relevan dengan aspirasi rakyat kerana menitikberatkan nilai kemanusiaan dan mementingkan sosiobudaya dalam setiap reka bentuknya. Menyedari hal ini, ideologi dan prinsip Wright yang terdiri daripada kefahaman terhadap elemen butiran, penggunaan bahan, gubahan gaya dan ekspresi setempat, pengaplikasian teori organik, mereka bentuk artikulasi ruang dan rupa bentuk yang bersifat regionalis serta pemahaman terhadap seni bina demokrasi, boleh dijadikan sebagai panduan untuk mewujudkan seni bina yang beridentiti nasional bagi menjamin pembangunan alam bina di Malaysia.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.