Pemikiran Frank Lloyd Wright ke Arah Pembentukan Identiti Seni Bina Kebangsaan

RM40.00

Category: Tag:

Description

Buku ini mengupas masalah identiti seni bina nasional di Malaysia serta menyingkap penghasilan prinsip reka bentuk yang bercirikan semangat kebangsaan. Untuk menangani masalah identiti seni bina nasional, buku ini memberi fokus dan mengambil iktibar daripada falsafah tokoh seni bina agung Frank Lloyd Wright. Falsafah beliau dilihat relevan dengan aspirasi rakyat kerana menitikberatkan nilai kemanusiaan dan mementingkan sosiobudaya dalam setiap reka bentuknya. Menyedari hal ini, ideologi dan prinsip Wright yang terdiri daripada kefahaman terhadap elemen butiran, penggunaan bahan, gubahan gaya dan ekspresi setempat, pengaplikasian teori organik, mereka bentuk artikulasi ruang dan rupa bentuk yang bersifat regionalis serta pemahaman terhadap seni bina demokrasi, boleh dijadikan sebagai panduan untuk mewujudkan seni bina yang beridentiti nasional bagi menjamin pembangunan alam bina di Malaysia.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index