Kemahiran Lanjutan Dalam Kaunseling

RM23.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Buku ini ditulis untuk membantu dan membimbing pengamal kaunseling menjalani praktis kaunseling dengan betul, cekap, dan profesional. Kemahiran Lanjutan dalam Kaunseling ini mengandungi 10 bab yang ditulis dengan teliti dan mendalam, iaitu kemahiran memerhati tingkah laku tanpa lisan, kemahiran refleksi perasaan, kemahiran refleksi isi, kemahiran memberi maklumat, kemahiran merangka semula dan menginterprestasi, kemahiran konfrontasi, dan integrasi. Pada akhir setiap bab, disertakan latihan kemahiran untuk meningkatkan kefahaman dan kecekapan individu dalam aspek kaunseling. Buku ini sesuai sebagai rujukan utama kepada ahli psikologi, pengamal kaunseling, pendidik sekolah, pensyarah, dan pelajar psikologi dan kaunseling di institusi pendidikan tinggi dan individu yang berminat menambahkan pengetahuan dalam bidang kaunseling.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index