Kemahiran Lanjutan Dalam Kaunseling

RM23.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Buku ini ditulis untuk membantu dan membimbing pengamal kaunseling menjalani praktis kaunseling dengan betul, cekap, dan profesional. Kemahiran Lanjutan dalam Kaunseling ini mengandungi 10 bab yang ditulis dengan teliti dan mendalam, iaitu kemahiran memerhati tingkah laku tanpa lisan, kemahiran refleksi perasaan, kemahiran refleksi isi, kemahiran memberi maklumat, kemahiran merangka semula dan menginterprestasi, kemahiran konfrontasi, dan integrasi. Pada akhir setiap bab, disertakan latihan kemahiran untuk meningkatkan kefahaman dan kecekapan individu dalam aspek kaunseling. Buku ini sesuai sebagai rujukan utama kepada ahli psikologi, pengamal kaunseling, pendidik sekolah, pensyarah, dan pelajar psikologi dan kaunseling di institusi pendidikan tinggi dan individu yang berminat menambahkan pengetahuan dalam bidang kaunseling.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.