Kepimpinan Berwawasan: Universiti Sanjungan Bangsa

RM75.00

Category:

Description

Universiti Teknologi Malaysia merupakan institusi pendidikan tinggi yang bersejarah, berkesinambungan dari Maktab Teknik dan Institusi Teknologi Kebangsaan. Pada awalnya, UTM memfokuskan kepada korpus ilmu sains, teknologi dan kejuruteraan, tetapi kini turut mengembangkan bidang sains sosial dan kemanusiaan. Kepimpinan universiti telah menzahirkan pelbagai inisiatif bagi menjayakan pembangunan akademik dan pembangunan kampus UTM. Sejarah UTM menyaksikan perubahan fizikal yang berlaku di kampus ini telah mengubah kewujudannya sebagai sebuah pusat kecemerlangan akademik dalam bidang sains, teknologi, dan kejuruteraan yang tersohor di peringkat nasional dan global. Hakikatnya, kesemua ini terhasil daripada kerja keras para pemimpin UTM dalam menggalas amanah dan tanggungjawab besar.

Jelasnya, buku ini dapat memerihalkan betapa besarnya sumbangan barisan Naib-naib Canselor dan Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti untuk mentransformasi UTM sebagai universiti penyelidikan berimpak tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan negara, dan kesohoran global.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.