Keseimbangan Alam Sekitar dan Pembangunan Komuniti Johor

RM62.00

Category: Tag:

Description

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur negara, keperluan bagi menyeimbangkan kelestarian alam sekitar juga perlu dititikberatkan. Buku ini mengandungi 10 bab yang mengupas tentang isu dan kesan alam sekitar serta pelaksanaan aktiviti libatsama komuniti  ke atas pengurusan alam sekitar di beberapa kawasan di Johor melalui platform Institut Inovasi Strategik Johor (IISJ).  Kandungan buku ini merangkumi kajian kesan pencemaran, teknologi mengesan pencemaran dan inovasi atau kaedah pencegahan pencemaran terutama yang melibatkan sisa pepejal di pelbagai kawasan penempatan. Buku ini turut memaparkan kajian pemeliharaan habitat haiwan yang terancam. IISJ atau kini dikenali sebagai Lembah Inovasi Johor (JIVe) merupakan inisiatif kerajaan Negeri Johor bersama Universiti Teknologi Malaysia (UTM) bagi mengetengahkan inovasi, penemuan, idea dan penciptaan baharu supaya ia boleh dimanfaatkan oleh komuniti, industri dan kerajaan Johor. Hasil dapatan kajian  yang dimuatkan dalam buku ini boleh diguna pakai di pelbagai peringkat masyarakat dalam mempraktikkan budaya-budaya baharu dalam pengurusan alam sekitar, khususnya pengurusan sisa di rumah atau di sesebuah kawasan. Buku ini boleh dijadikan bacaan umum dan sumber rujukan bagi penyediaan polisi dan dasar alam sekitar oleh agensi kerajaan.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index