Keselamatan dan Orientasi Laser

RM26.00

Category: Tag:

Description

Buku ini mengandungi maklumat mengenai had sinaran dan jarak selamat bagi pendedahan penglihatan ke atas cahaya laser. Turut dimuatkan ialah keterangan bagi langkah-langkah untuk mencegah bahaya sinaran laser dan bekalan voltan tinggi. Ini disusuli pula dengan kaedah mengendalikan komponen optik yang dapat menjanakan kualiti cahaya yang baik. Sehubungan dengan ini, beberapa jenis material optik disenaraikan supaya pemilihan dapat dibuat bertepatan dengan spektrum laser yang digunakan. Kaedah mengorientasi laser melalui bantuan komponen optik yang sepadan turut dibincangkan. Pendek kata, buku ini merangkumi aspek-aspek keselamatan dan kaedah pengendalian laser yang dapat dimanfaatkan oleh semua pengguna laser yang meliputi pelajar, penyelidik di institusi pengajian tinggi, pengguna di industri, pengamal bidang perubatan, pertahanan, metrologi dan bidang-bidang lain yang terlibat secara langsung dalam pemakaian laser sebagai sumber tenaga.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.