Khat & Jawi Mutiara Kesenian Islam Sejagat

RM30.00

Category: Tag:

Description

Buku ini membincangkan asal usul dan sejarah seni khat sejak zaman sebelum Islam. Setelah kedatangan Islam, tulisan ini melalui era yang begitu menakjubkan sehingga mencapai tahap kesempurnaan tertinggi dan penggunaannya tersebar ke merata–rata tempat di dunia. Seterusnya, buku ini membicarakan aspek fizikal dan praktikal seni khat, meliputi jenis dan bentuk seni khat, selain memaparkan peralatan tradisional dan moden yang digunakan, kaedah pembelajarannya serta ciri–ciri penulis khat yang perlu dihayati. Beberapa tokoh seni khat teragung dipaparkan sebagai mengimbau kehidupan dan sumbangan yang telah ditinggalkan kepada generasi kini. Selain itu, turut dibincangkan tentang fenomena mutakhir yang berlaku kepada seni khat dan jawi yang memaparkan usaha pihak penjajah Barat dengan pelbagai alasan bagi menghapuskan pengaruh tulisan Arab. Alasan mereka ini dipapar dan dibincangkan sehingga terbukti bahawa tuduhan mereka ke atas tulisan ini tidak berasas sama sekali. Khat & Jawi: Mutiara Kesenian Islam Sejagat ditulis untuk membantu para pencinta dan pengkaji kesenian Islam mengenali seni khat dan jawi dengan lebih dekat serta sesuai dibaca oleh masyarakat umum yang berminat terhadap kesenian ini.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.