Konsep Tamadun Islam Sains dan Teknologi

RM12.00

Category: Tag:

Description

Buku ini dihasilkan bagi tujuan memberikan pengetahuan dan kefahaman mendalam kepada pembaca terutamanya bagi pelajar yang mengambil mata pelajaran Tamadun Islam dan Asia. Buku ini menjelaskan dan membincangkan konsep tamadun Islam dari pelbagai aspek. Antaranya termasuk definisi, ciri dan tujuan tamadun Islam itu sendiri. Selain itu, penulis menjelaskan secara ringkas tentang sejarah politik tamadun Islam sejak zaman awal sehingga ke zaman kejatuhannya. Penulis turut membincangkan secara analitis, mengenai konsep sains dan teknologi Islam dengan mengkritik sains dan teknologi Barat. Penulis mengusulkan suatu bentuk alternatif, iaitu sains dan teknologi Islam harus dipraktikkan di zaman moden ini.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.