Makmal Komputer: Kenali dan Tadbir

RM22.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Bagi mendepani era globalisasi, peranan Teknologi Maklumat dan Komunikasi menjadi amat penting. Untuk mendepani cabaran ini ke arah merealisasikan matlamat Lebuh raya Multimedia (Multimedia Super Corridor) dan Wawasan 2020, pengintegrasian ICT dalam aspek pengajaran dan pembelajaran amat bertepatan. Namun, hasrat ini tidak mungkin tercapai tanpa didukung prasarana yang lengkap. Sehubungan itu, pembangunan makmal komputer perlu memenuhi pelbagai aspek yang merangkumi pelan lantai, reka bentuk ruang dalaman (jenis lantai, pintu dan tingkap), peralatan perabot, susun atur, perkakasan, dan perisian. Penyenggaraan berterusan turut memainkan peranan penting dalam memastikan makmal komputer berkeupayaan menyokong aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbantu komputer serta eĀ–learning. Buku ini sesuai dibaca oleh individu, para guru, penyelia makmal komputer sekolah, dan orang ramai yang berminat untuk mengetahui tentang makmal komputer dan operasi yang berkaitan dengannya.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.