Melaksanakan Pengurusan Keselamatan Menyeluruh: Keselamatan, Kesihatan, dan Daya Saing dalam Pasaran Global

RM50.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Buku Melaksanakan Pengurusan Keselamatan Menyeluruh menyediakan liputan yang komprehensif tentang segala maklumat yang diperlukan oleh pelajar dan pengamal untuk menjadi seorang pengurus, jurutera, juruteknik, penyelia, dan pekerja yang banyak pengetahuan tentang keselamatan menyeluruh dan kesihatan. Kerajaan menekankan agar peraturan keselamatan dan kesihatan dipatuhi sepenuhnya. Pengguna mahukan produk yang selamat digunakan dan kemudahan tempat menerima perkhidmatan yang selamat. Pekerja memerlukan persekitaran kerja yang selamat dan sihat bagi membolehkan mereka menyumbang khidmat terbaik. Akhir sekali, organisasi mahukan semua pekerjanya memberikan prestasi terbaik sepanjang masa supaya organisasi terbabit mampu berdaya saing dalam pasaran global. Segala kehendak ini memerlukan pendekatan Pengurusan Keselamatan Menyeluruh (TSM) bagi mengurus persekitaran kerja. Semua konsep asas tentang Pengurusan Keselamatan Menyeluruh dibincangkan dengan panjang lebar dalam buku ini. Selain itu, perhatian khusus turut diberikan kepada tajuk penting berikut:

Model pelaksanaan TSM
Jawatankuasa Pemandu TSM dan peranannya
Fasilitator TSM dan peranannya
Pasukan projek pembaikan (PPP) dan peranannya
Penubuhan pasukan dan kerja berpasukan untuk keselamatan dan kesihatan
Pembaikan berterusan persekitaran kerja
Penyerahan kuasa kepada pekerja bagi memperbaiki persekitaran kerja
Perancangan strategi untuk keselamatan dan kesihatan
Mengenal pasti dan menghapuskan bahaya keselamatan dan kesihatan

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index