Memacu Kegemilangan Pendidikan Tinggi Berpaksikan Kemanusiaan

RM55.00

Category: Tag:

Description

Buku ini menggariskan gerak kerja UTM bagi tahun 2019. Ia membentangkan beberapa perkara asas yang memerlukan perhatian seluruh warga dalam menjayakan perancangan UTM bagi tahun 2019 dan tahun-tahun mendatang. Pelbagai inisiatif, pelan tindakan dan Indeks Prestasi Utama, serta Pelan Global UTM (2012-2020) dijadikan rujukan utama. UTM juga telah memulakan langkah menggerakkan persediaan pelan baharu, iaitu enVision UTM 2025. Agenda utama UTM disusun mengikut 6 Key Focus Area, di samping agenda khas UTM kampus Kuala Lumpur. Kita yakin UTM mampu menggembleng seluruh kekuatan dan sumber yang ada bagi melaksanakan segala agenda yang telah kita gariskan bersama. Menerusi pendekatan ini, penglibatan warga UTM adalah hampir menyeluruh menerusi sesi town hall, diperhalusi di peringkat pengurusan, dan diperakukan oleh Lembaga Pengarah Universiti. Seharusnya kita mempunyai rasa kesepunyaan, kebersamaan dan keterangkuman dalam menjayakan agenda ini dengan penuh hikmah. Tambahan pula, sektor pendidikan tinggi masa kini terhimpit akibat pertembungan antara empat pihak berkepentingan, iaitu negara dan politik, ekonomi dan pihak industri, teknologi digital, serta pelajar dan ibu bapa. Dengan kesatuan pemikiran, tindakan strategik dan bersinergi, warga UTM mampu memberi sumbangan yang terbaik dalam menjayakan pelan tindakan ini bagi memartabatkan universiti demi Kerana Tuhan Untuk Manusia.

Untuk versi ebook layari Link berikut

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.