Mengangkasa Pengajian Tinggi (Kulit Keras)

RM60.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Mengangkasa Pengajian Tinggi merupakan cetusan pandangan penulis tentang pengajian tinggi, sektor yang semakin menjadi perhatian umum dalam usaha penghayatan budaya ilmu dan peningkatan kualiti, terutamanya dalam kalangan pelajar dan graduan. Ini sering kali diperkatakan kerana sejak sekian lama universiti adalah sinonim dengan perkembangan ilmu, tamadun ilmu dan tradisi yang memartabatkan ilmu. Buku ini menjawab beberapa persoalan berkaitan, antaranya: Apakah dengan adanya ratusan IPT meningkatkan lagi penghayatan budaya ilmu dalam kalangan rakyat Malaysia? Apakah kepentingan ilmu dan peranan ilmuwan semakin menyerlah dalam skema pembangunan negara? Apakah nilai-nilai ilmu yang tercerna dalam bentuk amalan mulia dan berbudi menjadi semakin sebati dalam kehidupan bermasyarakat dengan meningkatnya bilangan dan pengaruh golongan berpendidikan tinggi? Buku ini sesuai dibaca oleh kalangan pembuat dasar, pihak pengurusan universiti, pentadbir, para penyelidik, ahli akademik dan intelektual, pencinta ilmu, pelajar dan calon sarjana. Bahkan buku ini juga sesuai dibaca oleh kalangan penyelidik di pusat penyelidikan, syarikat dan sesiapa sahaja yang berminat tentang isu intelektual dan persoalan Pengajian Tinggi.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.