Peranan Usul Fiqh dalam Perkembangan Syariat Islam (Jawi)

RM85.00

Category: Tag:

Description

Fiqh Islam ialah suatu khazanah ilmu yang dikagumi oleh para sarjana perundangan di dunia ini. Ianya menggariskan kaedah bagaimana Islam mengatur kehidupan seharian manusia atas landasan yang berpandukan al-Quran dan sunah sama ada dalam perkataan mahupun perbuatan yang akhirnya bergerak seiringan dengan objektif diciptakan manusia di muka bumi ini. Buku Peranan Usul Fiqh dalam Perkembangan Syariat Islam ialah hasil karya yang didasarkan atas kajian yang mendalam bagi memberikan pencerahan kepada umat Islam terhadap cara bagaimana sesuatu hukum yang ada diwujudkan dan hubung kait hukum dan ijtihad tersebut dengan sumber yang asal. Ia merangkumi keseluruhan aspek tentang asal Usul Fiqh Islam dan cara bagaimana para mujtahid mengistinbatkan sesuatu hukum dalam kerangka yang digariskan oleh Usul Fiqh. Perbahasan tentang Usul Fiqh yang dibentangkan dalam buku ini merangkumi kaedah hukum yang klasik dengan sentuhan keperluan untuk berijtihad bagi memastikan hukum yang kekal relevan kepada permasalahan yang terkini. Buku ini jelas berbeza dengan penulisan yang lazim kerana penulis telah memastikan bahawa Bahasa dan kaedah penjelasan yang digarapkan adalah mudah dan dapat digfahami oleh ramai pembaca hingga mereka yang bukan berlatarbelakangkan pendidikan agama pun akan dapat memahaminya.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.