Merombak Tesis Kepada Buku

RM40.00

Category:

Description

Buku ini memerihalkan kaedah merombak tesis kepada buku. Ia bertujuan membimbing penulis tentang cara mengubah laras bahasa, cara persembahan, nada, dan gaya penulisan tesis agar dapat diterbitkan sebagai buku penyelidikan. Dengan cara ini, banyak ilmu dapat disebar luas serta dikongsikan bersama pembaca di seluruh Malaysia mengenai teknologi dan kajian oleh para penyelidik di Malaysia.

Buku ini ialah sebuah buku yang wajib dimiliki oleh semua ahli akademik, baik di institusi pengajian tinggi awam mahupun swasta serta institusi-institusi pengajian lain seperti politeknik dan institut latihan kemahiran. Buku ini sesuai dibaca oleh para pensyarah, tutor, penyelidik, dan orang ramai terutamanya bekas pelajar pascasiswazah yang berhasrat untuk berkongsi kajian tesis mereka kepada masyakarat umum dalam bentuk buku yang mudah difahami.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.