Merombak Tesis Kepada Buku

RM40.00

Category:

Description

Buku ini memerihalkan kaedah merombak tesis kepada buku. Ia bertujuan membimbing penulis tentang cara mengubah laras bahasa, cara persembahan, nada, dan gaya penulisan tesis agar dapat diterbitkan sebagai buku penyelidikan. Dengan cara ini, banyak ilmu dapat disebar luas serta dikongsikan bersama pembaca di seluruh Malaysia mengenai teknologi dan kajian oleh para penyelidik di Malaysia.

Buku ini ialah sebuah buku yang wajib dimiliki oleh semua ahli akademik, baik di institusi pengajian tinggi awam mahupun swasta serta institusi-institusi pengajian lain seperti politeknik dan institut latihan kemahiran. Buku ini sesuai dibaca oleh para pensyarah, tutor, penyelidik, dan orang ramai terutamanya bekas pelajar pascasiswazah yang berhasrat untuk berkongsi kajian tesis mereka kepada masyakarat umum dalam bentuk buku yang mudah difahami.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index