Murtad Menurut Perundangan Islam

RM10.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Buku ini mengupas secara ilmiah persoalan mengenai murtad. Antara yang dibicarakan ialah berkaitan dengan maksud murtad, syarat-syarat sah murtad, bagaimana seseorang boleh dikatakan murtad dan apakah hukuman yang sepatutnya dikenakan kepada orang yang murtad. Penulis mengemukakan permasalahan fiqh yang berkaitan dengan orang murtad. Buku ini diharapkan dapat membantu dalam memberi kefahaman kepada umat Islam mengenai murtad dan dapat dijadikan rujukan dalam mencari jawapan kepada persoalan yang berkaitan dengan murtad.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.