Panduan Pelajar Cemerlang: Menurut Perspektif Islam

RM20.00

Category: Tag:

Description

Insan cemerlang tidak hanya diukur dengan pencapaian akademik malah juga melalui akhlak yang terpuji. Akhlak dalam Islam merangkumi seluruh aspek kehidupan termasuk nilai moral, etika, dan adab. Setiap Muslim ditegaskan supaya menghayatinya kerana insan cemerlang ialah orang yang paling baik akhlaknya. Justeru, buku ini membincangkan tentang konsep insan cemerlang, adab dalam kehidupan Muslim yang cemerlang di samping kemahiran yang perlu dimiliki oleh pelajar.

Doa pilihan yang mudah diamalkan dalam kehidupan turut dimuatkan di samping beberapa panduan fardu ain yang perlu dilaksanakan ke arah menjadi insan cemerlang di dunia dan di akhirat.

Buku ini sesuai dijadikan sebagai panduan atau ‘manual book’ kepada pelajar sekolah dan di institusi pengajian tinggi serta sesiapa sahaja yang inginkan kecemerlangan. Buku yang sederhana tebalnya ini mudah untuk dibawa ke mana-mana dan boleh dibaca dalam jangka masa yang pendek.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.