Pembangunan Mapan Orang Asli

RM25.00

Category: Tag:

Description

Buku ini mengemukakan satu gagasan pembangunan mapan masyarakat Orang Asli yang berasaskan kajian perintis terhadap komuniti Orang Asli Temiar, yang tinggal di Rancangan Pengumpulan Semula Legap dan Pos Kuala Mu, Perak. Penjelasan tentang gagasan pembangunan mapan mencakupi konsep pembangunan mapan dan komuniti mapan, kerangka penunjuk, profil dan kedudukan komuniti mapan, kerangka penunjuk, profil dan kedudukan komuniti Orang Asli, contoh aplikasi penunjuk pembangunan mapan dalam menilai tahap kemapanan komuniti orang Asli yang dikaji, dan cadangan strategi pembangunan yang mengambil kira kemajuan secara menyeluruh dari aspek ekonomi, sosiobudaya, dan fizikal atau ekologi. Pembangunan mapan yang dirancangkan demi manfaat masyarakat Orang Asli adalah selaras dengan usaha kerajaan dalam melaksanakan Program Tindakan Alam Sekitar atau lebih dikenali sebagai Agenda 21. Agenda 21 ialah deklarasi bersama masyarakat dunia dalam Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu Mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan di Rio De Janeiro, Brazil pada 13 Jun 1992. Buku ini sesuai digunakan sebagai rujukan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam merancang pembangunan komuniti orang peribumi, terutama Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA), ahli akademik, pelajar yang mengikuti pengajian sains kemasyarakatan, dan pembaca umum yang berminat terhadap bidang ini.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.