Pembangunan Mapan Orang Asli

RM25.00

Category: Tag:

Description

Buku ini mengemukakan satu gagasan pembangunan mapan masyarakat Orang Asli yang berasaskan kajian perintis terhadap komuniti Orang Asli Temiar, yang tinggal di Rancangan Pengumpulan Semula Legap dan Pos Kuala Mu, Perak. Penjelasan tentang gagasan pembangunan mapan mencakupi konsep pembangunan mapan dan komuniti mapan, kerangka penunjuk, profil dan kedudukan komuniti mapan, kerangka penunjuk, profil dan kedudukan komuniti Orang Asli, contoh aplikasi penunjuk pembangunan mapan dalam menilai tahap kemapanan komuniti orang Asli yang dikaji, dan cadangan strategi pembangunan yang mengambil kira kemajuan secara menyeluruh dari aspek ekonomi, sosiobudaya, dan fizikal atau ekologi. Pembangunan mapan yang dirancangkan demi manfaat masyarakat Orang Asli adalah selaras dengan usaha kerajaan dalam melaksanakan Program Tindakan Alam Sekitar atau lebih dikenali sebagai Agenda 21. Agenda 21 ialah deklarasi bersama masyarakat dunia dalam Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu Mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan di Rio De Janeiro, Brazil pada 13 Jun 1992. Buku ini sesuai digunakan sebagai rujukan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam merancang pembangunan komuniti orang peribumi, terutama Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA), ahli akademik, pelajar yang mengikuti pengajian sains kemasyarakatan, dan pembaca umum yang berminat terhadap bidang ini.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index