Pembinaan dan Analisis Ujian Bilik Darjah

RM35.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Buku ini diterbit untuk melengkapkan lagi keperluan pelajar dalam bidang Pengukuran dan Penilaian Pendidikan. Matlamat utama buku ini adalah untuk mendedahkan pendidik atau bakal pendidik kepada proses menyediakan soalan, mentadbir, dan mentafsirkannya supaya ujian bilik darjah yang dijalankan boleh memberi manfaat kepada pengguna dan mereka yang terlibat. Perkara yang dititikberatkan ialah tafsiran pengukuran dan penilaian dan yang berkaitan dengan proses pengajaran-pembelajaran. Statistik hanya didedahkan pada tahap asas yang diperlukan sahaja. Penggunaan beberapa istilah mungkin berbeza daripada yang disyorkan. Perkara ini disengaja untuk memudahkan kefahaman berdasarkan kepenggunaannya dan diterangkan pada bahagian-bahagian berkenaan. Buku ini sesuai digunakan sebagai salah satu buku teks oleh pensyarah dan bakal pendidik di institusi pengajian tinggi dan institut perguruan serta sebagai bahan rujukan oleh semua pendidik di peringkat sekolah bagi membantu membina suatu ujian bilik darjah yang lebih mantap dan berkualiti serta mencapai matlamat murni pendidikan.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.