Pemikiran Islam : Aliran & Gagasan

RM35.00

Category: Tag:

Description

Perbincangan yang dikemukakan dalam buku ini mendedahkan kepada pembaca berkenaan tasawwur sebenar pemikiran Islam dan aliran pemikiran utama yang ada dalam kalangan umat Islam pada zaman ini. Konsep tazkiyyah serta tasfiyyah dalam pemikiran diketengahkan penulis. Sebarang corak pemikiran yang tidak diasaskan di atas dasar tersebut akan gagal memupuk modal insan yang diberi amanah sebagai khalifah di bumi ini. Turut dibincangkan dalam buku ini adalah penjelasan al–Quran tentang akal dan konsepnya serta pemikiran umat Islam pada masa kini antara kesamaran dan realiti. Tidak terkecuali penulis juga memperkatakan perihal pentingnya pemikiran dahwah yang digiatkan usahanya dalam kalangan umat Islam bagi mengembalikan semula kegemilangan pemikiran Islam. Selain daripada itu, pembaca turut didedahkan dengan bahaya keracunan pemikiran kepada umat Islam. Buku ini sesuai untuk tatapan seluruh peringkat masyarakat Islam khususnya mereka yang ingin mendalami aspek penting dalam pemikiran Islam.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.