Pendidikan Politik Dan Khilafah Islam Dalam Pelbagai Perspektif

RM24.00

Category: Tag:

Description

Buku ini membincangkan tugas membentuk pemimpin dan rakyat dalam memahami, menghayati, dan mengaplikasikan agenda khilafah Islamiyyah, Pembentukan khilafah Islamiyyah berkait rapat dengan modal insan pemimpin dan rakyat dalam sesebuah negara. Sejauh mana cemerlangnya pembangunan pemimpin dan rakyat, sejauh itu kecemerlangan sesebuah negara dapat dicapai. Justeru, buku ini cuba menggarap kefahaman konsep asas khilafah Islamiyyah dan metodologi pembentukan negara Islam supaya pembaca memahami secara mendalam ciriĀ–ciri khilafah Islamiyyah dan metodologi pembentukkannya. Selain itu, tugas pemimpin dan rakyat, model perjuangan politik dan bernegara serta cabaran dalam mendaulatkan khilafah Islamiyyah juga dibincangkan secara ilmiah. Tujuannya adalah untuk memberi kesedaran terhadap peranan dan tanggungjawab mereka sama ada sebagai pemimpin atau rakyat agar mereka lebih bijaksana, dinamik dan berwawasan dalam perjuangan menegakkan khilafah Islamiyyah. Buku ini sesuai digunakan sebagai rujukan dan bahan bacaan oleh pelajar dan pensyarah serta pembaca umum yang ingin memahami pendidikan dan pendidikan khilafah Islamiyyah dalam dunia Islam.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.