Pendidikan Wuduk Mazhab AlShafii

RM27.00

Category: Tag:

Description

Buku ini mengupas tentang falsafah, metodologi, dan kurikulum lengkap hukum wuduk beristinbatkan dalil al–Quran, hadis, dan ijtihad para ulama al–shafii. Kekuatan dalil menjadi kerangka utama perbahasan agar keyakinan mantap terpadu dalam diri para pembaca untuk mengimplementasikan wuduk yang paling sempurna melalui penjagaan rukun, sunat, dan adab. Kesungguhan mempraktikkan wuduk yang sempurna seperti ini dapat menjadi pemangkin utama kepada penghayatan solat seterusnya mampu pula meningkatkan takwa dan pengabdian diri kepada Ilahi. Islam juga merupakan agama yang yang mudah, lengkap, dan anjal serta dinamik. Sehinggakan dalam soal pelaksanaan wuduk, kelonggaran diberikan kepada umatnya untuk mempraktikkan pakej wuduk mazhab lain ketika di tempat dan pada situasi yang khusus. Untuk tujuan itu, buku ini menyediakan kepada khalayak pembaca pakej wuduk mazhab Hanafi dengan dalil yang ringkas sebagai panduan. Buku ini sesuai sebagai rujukan, panduan, dan pegangan kepada para guru pendidikan Islam; para pelajar Islam di sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi; para pensyarah; dan khalayak umat Islam yang cintakan kesempurnaan dalam berwuduk.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.