Pengaturcaraan Berorientasikan Objek Menggunakan Bahasa Java

RM45.00

Category: Tag:

Description

Buku ini memberi penekanan terhadap penyelesaian masalah menggunakan pendekatan pengaturcaraan berorientasikan objek dan bahasa pengaturcaraan Java. Antara prinsip pengaturcaraan berorientasikan objek yang disentuh dalam buku ini adalah pengkapsulan, pewarisan, polimorfisme, dan pengecualian. Buku ini juga memberi penerangan mengenai konsep kelas, objek, pakej, tatasusunan, pengangkaan, hubungan antara kelas, aplet, dan aplikasi antara muka pengguna grafik yang dilengkapi dengan contoh atur cara Java. Untuk memantapkan pemahaman konsep dan penguasaan dalam penyelesaian masalah, buku ini dilengkapi dengan soalan latihan pada setiap akhir bab.

Buku ini sesuai digunakan sebagai pengajaran dan pembelajaran oleh pensyarah, pelajar mahupun orang awam yang ingin mendalami ilmu mengenai pengaturcaraan berorientasikan objek menggunakan bahasa pengaturcaraan Java.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.