Pengaturcaraan Pangkalan Data Menggunakan Oracle 11g

RM45.00

Category: Tag:

Description

Pangkalan data merupakan komponen utama yang penting dalam pembangunan sistem maklumat. Penggunaan pangkalan data membenarkan data hanya ditakrif sekali sahaja. Oleh sebab pengguna tidak boleh mencapai terus data dari pangkalan data, maka perisian Sistem Pengurusan Pangkalan Data (SPPD), iaitu Oracle 11g diguna untuk membolehkan pengguna berinteraksi dengan pangkalan data.

Buku ini memberi pendedahan dan panduan kepada pembaca untuk melaksanakan pengaturcaraan pangkalan data menggunakan Oracle 11g. Perbicangan dalam buku ini dimulakan dengan penerangan secara teori tentang web, pangkalan data, dan perisian sistem pengurusan pangkalan data, iaitu Oracle 11g. Kemudiannya, diikuti perbincangan tentang pelbagai elemen yang terdapat dalam bahasa pengaturcaraan pangkalan data, seperti membina pangkalan data, mencapai data menggunakan pernyataan Select, pembatasan dan isihan, rentetan, dan struktur kawalan.

Buku ini turut menerangkan cara untuk membangunkan aplikasi web dengan menggunakan ASP.NET dan PHP. Selain itu, penerangan tentang cara menghasilkan laporan menggunakan kawalan ReportViewer dan Chart turut diterangkan dalam buku ini. Setiap bab disertakan contoh atau latihan yang berkaitan untuk menguji kefahaman pembaca terhadap bab-bab yang diikutinya.

Buku ini sesuai digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran oleh pensyarah dan pelajar, rujukan kepada pengaturcara yang ingin mempelajari pengaturcaraan pangkalan data Oracle 11g dengan lebih mendalam, serta pembaca umum yang berminat untuk mempelajari pengaturcaraan pangkalan data dan membangunkan aplikasi sistem dengan menggunakan pangkalan data Oracle 11g secara mudah dan berkesan.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.