Pengaturcaraan Web ASP.NET

RM45.00

Category: Tag:

Description

Buku ini memberi pendedahan dan panduan kepada pembaca untuk membina laman web dengan menggunakan teknologi ASP.NET. Teknologi ASP.NET merupakan rangka kerja pengaturcaraan sebelah pelayan yang membolehkan pembangun laman web menghasilkan aplikasi web dan servis yang bersifat dinamik. Buku ini juga menerangkan tentang perisian Microsoft Visual Web Developer (MSVWD) yang diguna untuk menghasilkan laman web ASP.NET, kawalan piawai dan sintaks asas ASP.NET yang boleh digunakan oleh pengaturcara untuk menghasilkan laman web, struktur kawalan, rentetan, kawalan pengesahsahihan, pangkalan data, dan bahasa pertanyaan berstruktur. Selain itu, buku ini turut menyediakan banyak contoh atur cara, latihan pengaturcaraan, dan cara membangunkan aplikasi web yang melibatkan penggunaan pangkalan data bagi memahir dan mengukuhkan lagi penguasaan pembaca dalam pengaturcaraan web ASP.NET. Buku ini sesuai sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran oleh pensyarah dan pelajar, rujukan kepada pengaturcara yang ingin mempelajari bahasa pengaturcaraan ASP.NET dengan lebih mendalam, serta pembaca umum yang berminat untuk mempelajari pengaturcaraan web dan membina laman web menggunakan ASP.NET dengan mudah dan berkesan.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index