Pengukuran & Transduser

RM40.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Pengukuran dan Transduser merupakan antara elemen penting dalam bidang teknologi. Justeru itu, atas kepentingan inilah Pengukuran dan Transduser mewarnai sebahagian daripada keperluan pembelajaran dalam jurusan teknologi bagi ijazah pertama, diploma dan juga sijil. Pengukuran dan Transduser ini menerangkan secara mendalam tentang teknik pengukuran, teori serta aplikasi transduser supaya mudah difahami oleh pelajar terutamanya bagi memenuhi keperluan pembelajaran peringkat ijazah pertama. Buku ini sesuai digunakan sebagai bahan rujukan utama untuk pelajar dalam jurusan Kejuruteraan Kawalan dan Instrumentasi, Mekanikal, Elektrik/Elektronik dan Kimia. Bahkan buku ini juga sesuai menjadi bahan rujukan para jurutera dan juruteknik yang terlibat dalam bidang ini.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.