Pengurusan Harta Wakaf

RM10.00

Category: Tag:

Description

Karya ini menjelaskan konsep perwakafan yang berjalan sekian lama dalam budaya dan tamadun umat Islam. Secara terperinci buku ini menjelaskan apakah aset harta yang boleh diwakafkan, siapakah yang harus menerimanya, apakah kelayakan pewakaf, bagaimanakah prosedur akad yang sah diucapkan, serta apakah bentuk tujuan wakaf yang boleh diluluskan. Masalah hartanah wakaf perlu difahami oleh pegawai Jabatan Agama Islam setiap negeri yang mentadbir hartanah wakaf, pegawai Pejabat Daerah yang memproses permohonan hartanah wakaf, hakim mahkamah yang mengendalikan kes yang berkaitan, peguam dan pendakwa yang membawa kes yang berkenaan dan pembaca yang ingin mendalami permasalahan harta wakaf. Buku ini juga sesuai untuk penyelidik yang terlibat dengan penyelidikan bangunan dan kedudukan hartanah. Setiap umat Islam sebenarnya menjadi pengguna bangunan dan tanah wakaf dan mereka perlu mempelajari sejauh mana batasan penggunaan tersebut diharuskan. Karya ini diharap dapat membantu dan memberi jawapan kepada permasalahan yang berkaitan dengan perwakafan.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.