Persamaan Terbitan Lanjutan

RM25.00

Category: Tag:

Description

Buku ini ditulis bagi rujukan lanjutan pelajar peringkat Ijazah Sarjana Muda Sains dengan pengkhususan dalam matematik di institusi pengajian tinggi tempatan. Namun buku ini boleh juga digunakan oleh pelajar kejuruteraan yang telah mengambil mata pelajaran persamaan terbitan dan ingin memahami lebih lanjut pengetahuan tentang persamaan terbitan. Persamaan Legendre dan Persamaan Bessel yang begitu meluas digunakan dalam bidang kejuruteraan telah dibincangkan dengan mendalam. Keputusan penting dinyatakan sebagai lema dan teorem dan hampir semua lema dan teorem telah dibuktikan. Pembaca yang tidak memerlukan bukti bagi lema dan teorem boleh mengabaikannya dan terus meneliti contoh penggunaannya yang disertakan selepas setiap teorem berkenaan. Latihan yang mencukupi juga disediakan dalam setiap bahagian supaya pelajar boleh menguji kefahaman mereka. Jawapan bagi latihan yang bernombor ganjil disertakan bagi tujuan semakan.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.