Prinsip Asas Penilaian Program Pendidikan

RM30.00

Category: Tag:

Description

Buku ini menerangkan secara ringkas beberapa pendekatan yang boleh dilaksanakan untuk menilai program pendidikan. Program pendidikan merujuk kepada perancangan dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang berkait dengan pengajaran dan pembelajaran dalam skop yang kecil seperti di dalam kelas atau secara meluas, melibatkan sistem sekolah, daerah, negeri atau negara. Penilaian ialah proses memberi status kepada sesuatu objek atau aktiviti untuk menjawab soalan sebaik mana kejayaan objek atau aktiviti tersebut. Buku ini diharap dapat memberikan panduan kepada guru, pensyarah dan pelaksana program dari segi pilihan kaedah menilai kerana konsep asas adalah, sesuatu kaedah itu tidak mutlak dan untuk menggunakan kaedah terbaik bergantung kepada objektif penilaian itu.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.