Profesionalisme Kaunselor: Etika & Kompetensi

RM68.00

Category:

Description

Peranan dan tanggungjawab kaunselor dilihat semakin mencabar pada masa ini seiring dengan ledakan dan kemajuan era globalisasi serta peningkatan pelbagai isu kesihatan mental dalam kalangan masyarakat. Oleh yang demikian, seseorang kaunselor perlu meningkatkan kompetensi mereka dari segi pengayaan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan kepakaran yang berkaitan agar dapat memberikan perkhidmatan kaunseling yang terbaik dan profesional kepada masyarakat di Malaysia, khususnya.

Buku ini membincangkan profesionalisme seorang kaunselor berdasarkan amalan dan isu-isu etika dalam kaunseling serta peningkatan kompetensi kaunselor yang merangkumi aspek penilaian dan pengujian dalam kaunseling, perkhidmatan perundingan, aplikasi teknologi dalam kaunseling (kaunseling melalui telefon dan dalam talian), pengendalian intervensi krisis (kaunseling klien yang kesedihan dan kehilangan serta kaunseling klien yang berisiko membunuh diri), aplikasi kreativiti dalam kaunseling serta hala tuju profesionalisme kaunseling abad ke-21. Garapan bahasa yang telah diolah secara terperinci dan mudah berserta pelbagai contoh dan ilustrasi telah disaji bagi menjadikan buku ini lebih menarik dan mudah untuk dibaca dan difahami. Buku ini juga dimantapkan dengan pelbagai contoh kes kaunseling yang relevan.

Justeru, buku ini sesuai sebagai bahan rujukan, khususnya kepada para kaunselor di Malaysia, baik yang masih baharu mahupun yang telah berpengalaman berkhidmat bagi memantapkan profesionalisme kaunseling yang diceburi, para pelajar dan pensyarah di kolej, institut pendidikan guru dan institusi pengajian tinggi, para pengamal kaunseling, para pendidik di sekolah atau mana-mana individu atau kumpulan yang berminat untuk menambahkan ilmu pengetahuan menggunakan pendekatan kaunseling dalam proses menolong.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index