Psikologi Abnormal

RM45.00

Category:

Description

CETAKAN BAHARU

Buku pasikologi abnormal membincangkan beberapa masalah mengenai kecelaruan tingkah laku yang lazimnya mengganggu perjalanan harian seseorang. Secara tidak langsung buku ini dapat membantu pembaca mengenal penyakit yang berpunca daripada kecelaruan tingkah laku dan juga proses rawatan penyakit tersebut. Buku ini juga dapat menghindarkan tanggapan masyarakat mengenai penyakit yang kononnya adalah perbuatan orang atau dirasuk oleh hantu. Antara penyakit kecelaruan tingkah laku yang biasa dihidapi oleh manusia ialah kecelaruan personaliti dan skizofrenia. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab buku ini menghuraikan satu persatu langkah yang sesuai untuk membantu pesakit kecelaruan tingkah laku.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.