Reka Bentuk Sistem: Kuasa Bendalir

RM55.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Buku ini memaparkan penjelasan terperinci mengenai konsep dan pengiraan yang terlibat dalam Reka Bentuk Sistem Kuasa Bendalir. Ia sesuai digunakan sebagai teks untuk pelajar Diploma dan Ijazah Kejuruteraan Mekanikal dan juga Kejuruteraan Mekatronik. Pelajar yang mengikuti kursus Diploma dan Ijazah Teknologi juga boleh menggunakan buku ini. Buku ini juga sesuai digunakan sebagai manual rujukan kepada golongan profesional yang terlibat dengan kerja reka bentuk sistem kuasa bendalir kerana konsep dan kaedah reka bentuk yang dijelaskan dalam buku ini lebih berbentuk praktikal tanpa mengabaikan aspek teoritikal. Buku ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu hidraulik dan pneumatik. Bab 3 hingga Bab 6 adalah mengenai Reka Bentuk Sistem Hidraulik, manakala Bab 7 hingga Bab 9 adalah berkaitan dengan Reka Bentuk Sistem Pneumatik. Bab 2 pula merupakan ulang kaji konsep mekanik bendalir yang akan digunakan dalam Reka Bentuk Sistem Kuasa Bendalir ini. Bab terakhir dalam buku ini, Bab 9, membincangkan tajuk Reka Bentuk Sistem Elektro?pneumatik. Pengetahuan yang digarap dalam bab ini dapat digunakan dalam sistem Elektro?hidraulik. Beberapa masalah yang melibatkan reka bentuk sistem hidraulik dan sistem pneumatik diberikan di bahagian akhir teks bertujuan untuk menguji kemampuan pembaca menyelesaikan masalah yang melibatkan reka bentuk sistem kuasa bendalir.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.