Seni Bina: Sejarah, Teori dan Kritikan

RM24.00

Category: Tag:

Description

Buku ini memberi suatu pengenalan ringkas tentang bidang dan profesyen Arkitek bagi kefahaman para pelajar sekolah menengah dan pelajar universiti. Buku ini memberi penjelasan tentang sejarah, teori dan kritikan seni bina. Penulisan sejarah seni bina amat penting kerana ia dapat memberi kefahaman asas tentang interaksi manusia dengan ruang yang terbina dari teknologi serta bahan setempat dan semasa. Banyak pelajaran tentang reka bentuk masa kini dapat difahami melalui pengajian sejarah seni bina tradisional dan moden. Bidang teori seni bina adalah aspek falsafah atau pendekatan menyeluruh bagi menjadikan bangunan mempunyai mesej komunikasi tersendiri kerana binaan bukan sahaja sesuatu yang ‘utilitarian’ atau mempunyai sifat kepenggunaan, bahkan juga sebagai simbol. Kritikan adalah suatu bidang seni halus yang merangkumi pandangan serta tafsiran kerja seni yang dapat membantu arkitek memperbaiki reka bentuk bangunan dengan mengambil kira kepelbagaian sudut pandangan.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.