Siri Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2010: Berpaksi Inovasi Mengangkasa Universiti Menjana Nilai Tinggi

RM20.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Menyahut langkah kerajaan untuk menjadikan tahun 2010 sebagai Tahun Inovasi, maka Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2010 bertemakan Berpaksi Inovasi, Mengangkasa Universiti, Menjana Nilai Tinggi. Berpaksi inovasi bermaksud menjadikan budayaMoreMenyahut langkah kerajaan untuk menjadikan tahun 2010 sebagai Tahun Inovasi, maka Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2010 bertemakan Berpaksi Inovasi, Mengangkasa Universiti, Menjana Nilai Tinggi. Berpaksi inovasi bermaksud menjadikan budaya inovasi sebagai teras perkembangan universiti selari dengan konsep budaya ilmu yang menggalakkan reka cipta, penambahbaikan, pembaharuan, kreativiti dan dinamisme. Mengangkasamemerihalkan gerak kerja meletakkan sesuatu pada kedudukan yang tinggi, sebagaimana angkasawan melepasi ruang atmosfera. Frasa mengangkasa universiti bermaksud mengangkat UTM ke martabat tinggi supaya kedudukan dan kepentingannya dapat dirasakan semua pihak. Bangsa angkasa merujuk kepada bangsa yang sentiasa mempunyai impian tinggi, dan tamadun hebat. Menjana nilai tinggi pula merujuk kepada pengkayaan dan penyuburan idealisme, minda dan kemahiran untuk membolehkan kita membina kemajuan dengan memberi nilai tambah menerusi proses inovasi kepada sesuatu konsep, gagasan, perkhidmatan atau produk yang memberi manfaat kepada masyarakat atau khalayak pengguna.Perutusan ini mengajak warga UTM untuk berfikir dan memahami peranan masing-masing dengan lebih jelas dan pasrah sebagai ‘pahlawan ilmu’ dalam ekosistem intelektual yang dilatari model ekonomi baru berteraskan kreativiti dan inovasi. Selain itu, perutusan ini mengungkapkan semula peranan warga UTM agar lebih relevan dalam suasana persaingan global untuk menjana nilai tinggi dalam setiap bidang yang kita ceburi.Perutusan ini juga menyediakan kerangka kerja untuk membolehkan warga UTM sentiasa rela dan sedia berkorban demi kepentingan organisasi, agama, bangsa dan negara- melebihi kepentingan peribadi dan kelompok- serta memantapkan gerak kerja nilai tinggi untuk dipersembahkan kepada ibu pertiwi sebingkis sumbangsih, tanda pengorbanan sebagai anak merdeka Malaysia.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.