Sistem Pangkalan Data

RM35.00

Category: Tag:

Description

Sistem Pangkalan Data ditulis untuk membantu pembaca memahami konsep, mereka bentuk, dan membangunkan sistem pangkalan data. Buku ini dibahagikan kepada lapan bab bermula daripada penerangan tentang pengenalan dan persekitaran pangkalan data, mereka bentuk pangkalan data dengan menggunakan model data, penormalan dan penyemakan sifat jadual, dan diakhiri dengan manipulasi data menggunakan bahasa pertanyaan berstruktur. Setiap bab mempunyai soalan latihan yang boleh digunakan untuk menguji kefahaman pembaca terhadap bab-bab yang diikutinya. Buku ini sesuai digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran oleh pensyarah, pelajar atau pembaca umum yang berminat untuk memahami sistem pangkalan data.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.