Struktur Matematik Diskret untuk Sains Komputer

RM35.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Mata pelajaran struktur matematik diskret adalah sebahagian daripada kurikulum bagi kebanyakan kursus matematik dan sains komputer di peringkat ijazah sarjana muda. Kandungan dalam buku ini disusun dengan pertimbangan terhadap aspek teori matematik dan penggunaannya dalam bidang sains komputer. Buku ini mengandungi 10 bab, iaitu Set, Jujukan dan Pembahagian Menggunakan Integer, Logik dan Kaedah Pembuktian, Kombinatoriks, Hubungan, Fungsi, Pengenalan Teori Graf, Aljabar Boolean dan Logik Komputer, Pengenalan Teori Kumpulan, Mesin Keadaan Terhingga, dan Pengenalan Teori Pengekodan. Buku ini juga sesuai digunakan sebagai rujukan pelajar diploma dalam bidang sains komputer.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.