Teknik Pembakaran Hijau: Pembakar Berbahan Api Cecair

RM30.00

Category: Tag:

Description

Buku ini secara amnya menerangkan tentang kaedah pengurangan pembentukan emisi gas pencemar daripada proses pembakaran, iaitu oksida nitrogen (NOx), oksida sulfur (SOx), karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO2), dan juga hidrokarbon tidak terbakar (UHC). Karya ini merupakan pengumpulan hasil kajian penulis dalam bidang teknologi pengurangan emisi (ataupun teknologi hijau) yang telah dijalankan melebihi 10 tahun di Universiti Teknologi Malaysia. Buku ini dipersembahkan dalam cara yang dirasakan dapat membantu pembaca untuk memahami masalah yang ditimbulkan di sini dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Buku ini menerangkan jenis–jenis emisi yang dijana semasa proses pembakaran, bagaimana ia terbentuk, implikasinya ke atas alam sekitar, dan bagaimana kaedah untuk mengurangkan setiap satu gas emisi itu tadi. Buku ini membincangkan dengan terperinci tiga kaedah yang dapat mengurangkan emisi terutamanya emisi NOx. Walaupun tidak dinafikan terdapat lebih banyak lagi kaedah lain yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi masalah penghasilan emisi daripada proses pembakaran, penulis merasakan tiga kaedah yang dibentangkan dan dibahaskan dalam buku ini merupakan antara kaedah utama yang diamalkan. Buku ini membincangkan hasil kajian menggunakan pemusar udara berbilang sudut bilah pada nisbah kesetaraan yang berbeza–beza, penggunaan plat orifis sebagai membantu mengurangkan pembentukan emisi NOx daripada proses pembakaran, dan kesan menggunakan kaedah pembakaran berperingkat dalam mengurangkan emisi NOx.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.