Landskap: Keselesaan Termal

RM50.00

Category: Tag:

Description

Landskap dan keselesaan termal adalah berkait rapat dalam mewujudkan persekitaran yang seimbang, indah, dan harmoni. Unsur-unsur landskap adalah terdiri daripada air, tumbuhan, struktur, topografi, manusia, dan haiwan. Ini memainkan peranan dan berfungsi bagi menghasilkan keselesaan termal yang baik. Buku ini membincangkan tentang komponen asas iklim mikro dan kesan iklim mikro ke atas keselesaan termal. Pereka landskap diharap dapat menggunakan buku ini sebagai rujukan dan garis panduan bagi menghasilkan keselesaan termal manusia di kawasan luaran. Mutu kualiti persekitaran yang baik adalah penting dalam memupuk masyarakat yang sihat dan berkeyakinan daripada segi mental dan fizikal.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.