Teknologi Realiti Terimbuh: Konsep dan Aplikasi

RM60.00

Category:

Description

Buku Teknologi Realiti Terimbuh: Konsep dan Aplikasi mengetengahkan pengetahuan berkaitan teknologi realiti terimbuh (AR) secara terperinci termasuk sejarah permulaan dan perbandingan dengan lain-lain persekitaran maya. Teknologi AR telah diadaptasi dalam semua semua bidang antaranya pendidikan, bahasa, perniagaan, hiburan, dan perubatan. Teknologi AR bukan hanya boleh digunakan oleh pengguna normal, ia juga turut membantu golongan kurang upaya seperti pekak dalam pembelajaran. Buku ini juga membuka peluang kepada penyelidik dan pembangun aplikasi untuk mengetahui dengan lebih lanjut proses pembangunan aplikasi AR secara yang sistematik dengan mengambil kira teori, kitar hayat pembangunan, reka bentuk, dan penilaian. Penerangan terperinci mengenai inovasi difusi, penilaian penerimaan teknologi baharu, model penerimaan teknologi, dan penilaian kebolehgunaan diketengahkan untuk pengetahuan pembaca dalam menilai aplikasi supaya ianya betul-betul bermanfaat kepada pengguna. Buku ini dilengkapkan lagi dengan dua kajian kes bagi memantapkan proses pemahaman pembaca mengenai penilaian aplikasi AR. Selain itu, kepekaan pembaca terhadap perkembangan semasa, isu dan etika yang berkaitan  teknologi AR akan terus memberi energi baru kepada pembaca untuk mencerna kemajuan dan kekuatan teknologi AR  ini.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index