Teori Pengajaran dan Pembelajaran:Bahasa Arab di Sekolah Menengah Agama di Malaysia

RM40.00

Category: Tag:

Description

Buku ini mengupas teori-teori asas berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di Sekolah Menengah Agama di Malaysia. Buku ini menjadi rujukan pelajar-pelajar Program Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam) di Universiti Teknologi Malaysia bagi Subjek Kaedah Mengajar Bahasa Arab di bawah kod (SLI 2292), subjek Qiraah Wa┬┤al Maqal di bawah kod (SLI 3322) juga bagi subjek Qawaid Lughah Arabiah IV di bawah kod (SLI 2042).

Buku ini juga amat sesuai bagi rujukan pelajar-pelajar IPTA dan Maktab Perguruan Islam serta masyarakat yang berminat dalam bidang pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.