UTM: Penyelidikan Berimpak Mensejahtera Masyarakat

RM55.00

Category:

Description

Buku berjudul UTM: Penyelidikan Berimpak Mensejahtera Masyarakat adalah merupakan sebahagian daripada insiatif projek pengurusan pengetahuan Perpustakaan UTM. Buku ini merakam proses penyelidikan, impak kajian serta kejayaan penyelidik UTM dalam mewarnai citra kehidupan, menyantuni keperluan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Staf akademik UTM merekayasa penyelidikan dengan mengkaji permasalahan masyarakat setempat, mengkaji keperluan amalan dan tingkah laku. Akhirnya, mereka mencipta inovasi dan kreativiti dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepakaran yang sedia ada. Komitmen penyelidik UTM yang tinggi telah menyumbang kepada transformasi masyarakat menerusi aktiviti pemindahan pengetahuan, perundingan yang berterusan dan mengembangkan kesarjanaan ilmu. Justeru, kecemerlangan penyelidik UTM adalah sesuatu yang amat dibanggakan dan wajar dikongsikan bersama masyarakat. Segala perit jerih dan pengorbanan mereka dalam memberikan perkhidmatan kepada watan wajar disanjung dan didokumenkan sebaiknya. Semoga penerbitan buku ini dapat memberikan inspirasi kepada warga akademia untuk menyumbang kepada masyarakat dengan tekad dan niat “Kerana Tuhan Untuk Manusia”.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.