Wanita Berkerjaya yang Cemerlang

RM60.00

Category:

Description

Wanita Berkerjaya yang Cemerlang merupakan rangkuman petua kejayaan untuk seorang wanita membina kerjaya dan rumah tangga yang cemerlang dan seimbang. Inti pati kandungan buku ini merupakan dapatan kajian daripada kitab-kitab turath dan pandangan ulama kontemporari serta kajian kualitatif berkaitan pengaplikasian fikah sains rumah tangga dan kerjaya dalam kalangan wanita cemerlang khususnya dalam sektor awam di Malaysia. Hakikatnya, kecemerlangan wanita itu adalah berpaksikan kepada pelaksanaan kewajipan dalam rumah tangga dan kerjaya, di samping keperibadian cemerlang, dan sokongan daripada keluarga dan majikan serta pengaruh persekitaran yang baik. 

Oleh itu, buku ini bukan sahaja sesuai untuk menginspirasikan para wanita yang ingin berjaya tetapi juga boleh menjadi rujukan buat para suami dan majikan dalam membantu wanita mencapai kecemerlangan kerana wanita berkerjaya yang cemerlang adalah pemangkin kepada pembentukan ummah yang gemilang dan sejahtera.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.