Wanita dan Pengurusan Stres Menurut Perspektif Islam

RM30.00

Category: Tag:

Description

Setiap individu tidak dapat lari daripada stres. Perubahan gaya hidup dan situasi semasa banyak menimbulkan tekanan kepada individu. Stres sama ada disedari atau tidak, memberikan pelbagai kesan kepada tubuh badan manusia. Stres boleh merosakkan sistem dalam tubuh badan manusia sehingga melemahkannya. Lebih menakutkan, stres boleh membunuh manusia dalam senyap tanpa disedari.

Oleh yang demikian, buku ini bertujuan untuk menggarap khazanah ilmu Islam dalam bidang psikologi dan rawatan kejiwaan sebagai salah satu cara menangani stres. Penerbitan buku ini diharapkan dapat menjadi panduan kepada wanita sama ada yang berkerjaya atau sebaliknya dalam menjalani kehidupan seharian.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.