Falsafah Sains & Pembangunan : Ke Arah Dimensi Baru

RM14.00

Category: Tag:

Description

Buku ini bertujuan menjelaskan konsep Falsafah Sains dan Pembangunan sebagai sebahagian daripada tuntutan kehidupan dunia moden. Cetusan corak kemajuan ilmu sains Barat yang materialis terbukti gagal mencorakkan sebuah kehidupan harmoni yang dicita?citakan. Justeru kemajuan sains dan teknologi kini sekali?kali tidak boleh dipisahkan dari memiliki kesedaran spiritual (kerohanian) bagi mewujudkan kesejahteraan sejagat. Penulis menghujah pentingnya nilai keagamaan ditanamkan dalam pendidikan sains moden di Malaysia agar pembangunan negara berkembang selaras dengan tuntutan khalifah dan fitrah tujuan manusia diciptakan. Dibincangkan juga dalam buku ini salah faham sebahagian umat Islam terhadap subjek sains, dan kesedaran saintis Barat dalam mengkaji al?Quran dan membenarkan wahyu Allah. Selain itu turut dibincangkan metodologi berfikir untuk meraih kebenaran daripada perspektif al?Quran.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.