Fizik Moden

RM30.00

Category:

Description

Buku ini ditulis dengan tujuan untuk dijadikan buku teks dan rujukan bagi kursus Fizik Moden kepada pelajar yang mengikuti kursus fizik di peringkat Ijazah Sarjana Muda di institut pengajian tinggi tempatan. Buku ini disediakan dan diolah dengan pendekatan yang mudah difahami dengan menggunakan kaedah matematik mudah dalam menerangkan sesuatu konsep. Setiap perbincangan disusuli dengan gambar rajah atau jadual yang berkaitan bagi memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang sesuatu perkara yang dibincangkan. Soalan contoh dan penyelesaiannya serta latihan juga dikemukakan pada setiap tajuk bagi membolehkan pelajar memahami tajuk berkenaan dengan lebih mendalam lagi.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.