Institusi Pengajian Syariah & Sains Era Kegemilangan Tamdun Islam

RM28.00

Category: Tag:

Description

Buku ini membincangkan pendidikan Islam dari sudut konsep, falsafah, matlamat, dan kurikulum serta perkembangan pendidikan Islam zaman awal. Sebagai lanjutannya, perkembangan pendidikan pada era kegemilangan tamadun Islam turut dibincangkan. Fokus penulisan buku ini tertumpu kepada institusi pengajian syariah dan sains yang merangkumi masjid, kuttab, perpustakaan, madrasah, hospital, sekolah perubatan, balai cerapan (observatori) dan rumah sarjana sains. Bagi memperlihatkan keberkesanan institusi pengajian syariah dan sains yang wujud dalam era kegemilangan tamadun Islam, buku ini menampilkan sejarah dan latar belakang pendidikan beberapa orang cendekiawan Muslim antaranya al–Tabari, al–Shirazi, al–Ghazali, al–Razi, al–Farabi, Ibn Sina, al–Biruni, dan Ibn Rushd. Buku ini sesuai digunakan sebagai rujukan dan bahan bacaan oleh pelajar, guru, dan pensyarah serta pembaca umum yang ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang institusi pengajian syariah dan sains yang wujud dalam era kegemilangan tamadun Islam.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.