Kaedah Berangka: Matematik untuk Sains dan Kejuruteraan menggunakan MAPLE

RM50.00

Category: Tag:

Description

Buku ini ditulis untuk pelajar sarjana muda yang mengambil mata pelajaran Kaedah Berangka khususnya yang ditawarkan kepada pelajar fakulti kejuruteraan di Universiti Teknologi Malaysia. Bagaimanapun, buku ini juga sesuai digunakan oleh pelajar dari Institusi Pengajian Tinggi yang lain. Keistimewaan buku ini adalah satu-satunya buku seumpamanya yang terdapat di pasaran diterbitkan dalam Bahasa Melayu menggunakan MAPLE.

Buku ini turut menyediakan asas matematik dengan lengkap bagi Kaedah Berangka yang digunakan sebagai pengiraan dalam menyelesaikan masalah saintifik dan kejuruteraan. Penyelesaian kepada contoh diberikan secara manual menggunakan kalkulator dalam bentuk yang mudah difahami dan pengaturcaraan MAPLE disediakan bagi setiap contoh.

Fail pengaturcaraan MAPLE yang disediakan akan membantu pembaca menyelesaikan sendiri masalah yang lain dalam kategori yang sama. Pengaturcaraan MAPLE ini juga boleh diubahsuai bagi membentuk pengaturcaraan yang lebih besar bagi menyelesaikan masalah pengiraan projek tahun akhir bagi pelajar prasiswazah dan tesis bagi pelajar pascasiswazah.

Kesemua fail pengaturcaraan MAPLE yang terdapat dalam buku ini boleh
dimuatturunkan dari laman web:

Home


atau
http://staf.fs.utm.my/~crahim/

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.