Kaunseling & Psikoterapi: Teori, Teknik dan Amalan

RM40.00

Category: Tag:

Description

Profesion kaunseling kini mula diterima masyarakat Malaysia dengan sedikit adaptasi daripada teori-teori barat. Keperluan profesion kaunseling ini boleh dikesan merentasi pelbagai bidang seperti pekerjaan, keluarga dan perkahwinan, pemulihan dadah, persekolahan dan kerjaya, hospital, pemakanan, dan sebagainya. Buku ini cuba membincangkan teori-teori kaunseling asas seperti Teori Psikoanalisis, Teori Pemusatan Klien, Teori Gestalt, Teori Tingkah Laku Kognitif dan Teori Tingkah Laku. Pengisian buku ini menekankan proses, kemahiran-kemahiran asas, kaedah aplikasi dan sumbangan teori dalam pembangunan masyarakat. Keistimewaan buku ini ialah menggunakan bahasa yang mudah dan sesuai dijadikan rujukan utama bagi kaunselor, guru, pelajar maktab dan universiti serta individu yang berminat mendalami bidang bimbingan dan kaunseling.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.